דרושים

למגוון משרות בעולם הקולינרי

  Daniel Rahamim - ווק רפבליק תל אביב בן יהודה

  "אהבתי, מזמין קבוע, הווליו פור מאני הכי טוב שיש בתל אביב"

  Daniel Rahamim - ווק רפבליק תל אביב בן יהודה

  "אהבתי, מזמין קבוע, הווליו פור מאני הכי טוב שיש בתל אביב"

  Daniel Rahamim - ווק רפבליק תל אביב בן יהודה

  "אהבתי, מזמין קבוע, הווליו פור מאני הכי טוב שיש בתל אביב"